De bruine Kiekendief

De bruine Kiekendief

“De kiekendief monogaam?”
Niet echt! Het vrouwtje heeft elke seizoen een nieuwe partner.Dat is voor het mannetje niet genoeg, 2 of 3, dat is pas interessant.

De bruine kiekendief komt in maart terug uit tropisch Afrika en zoekt een plekje in de Nederlandse moerassen om te gaan nestelen. Hij vliegt in schommelende vlucht met z’n vleugels in V-vorm. De vleugels van de bruine kiek hebben een spanwijdte van wel anderhalve meter. Mannetjes en vrouwtjes zijn goed van elkaar te onderscheiden. Het vrouwtje, maar ook de jongen zijn bijna helemaal bruin en ze hebben een witte vlek op de kop. Mannetjes hebben wat blauwachtige kleuren op de vleugels. En opvallend zijn de gespreide slagpennen van de vleugels. De kiekendief is bepaald niet monogaam. Elk jaar kiest het vrouwtje een nieuwe partner. Succesvolle mannetjes slagen er soms in om meerdere vrouwtjes erop na te houden. Voordat het mannetje geaccepteerd wordt moet-ie eerst een test doorstaan: Als hij niet snel genoeg een prooi kan aanreiken, dan wordt hij ingeruild voor een volgende kandidaat. Kiekendieven nestelen op de grond en dat maakt ze nogal kwetsbaar voor rovers. Daarom zoeken ze vaak moerassige plekken op. Vier à vijf jongen is niet ongebruikelijk. Een jagende kiekendief vliegt als het ware in wandeltempo, laag schommelend boven het land.Zo ziet hij precies wat er beneden rondkruipt en is dat iets eetbaars, dan laat hij zich bovenop z’n prooi vallen. De kiekendief heeft zijn naam te danken aan een bijzondere reputatie, want hij heeft een voorkeur voor het roven van kuikens, die werden vroeger ook wel kiekens genoemd.

Leefgebied, uiterlijk en gedrag
Van de drie soorten in Nederland broedende kiekendieven is de bruine kiekendief verreweg de algemeenste. Dit is altijd zo geweest, want Nederland bulkte van oudsher van geschikt leefgebied voor deze soort: moerasland. Het is dan ook een vogel met vele volksnamen, zoals rietwouw en hoanskrobber (hanenschrobber), een aanwijzing dat de soort goed bekend was bij de plattelandsbevolking. Niet dat het nu een populaire vogel was, in tegendeel! De officiële Nederlandse naam (afgeleid van kuikendief) wijst op de voorheen grote impopulariteit van de bruine kiekendief.
Kiekendieven zijn  48-56 cm groot en hun vleugels hebben een spanwijdte van 112-124 cm. Ze hebben een  Slanke haaksnavel (vleeseter) en krachtige klauwen en relatief lange poten, geschikt voor het grijpen van prooien.

Het vrouwtje is bruin met een duidelijk masker. Het mannetje is lichter van kleur en heeft een blauwe staart en een blauwe band over de vleugels. De slagpennen van zowel het mannetje als het vrouwtje zijn zwart.
De Bruine Kiekendief vliegt gewoonlijk laag, vaak afgewisseld met een zeilvlucht, waarbij de vleugel in een v-vorm zijn opgeheven. De vrouwtjes zijn gemiddeld wat groter dan de mannetjes en kunnen, mede daardoor, ook wat grotere prooien grijpen.

In ons land broeden ca. 1000 à 1500 paartjes bruine kiekendieven, een stabiel aantal.
’s Winters verblijven verreweg de meeste in Afrika. Als ze hier in april terugkomen,
beginnen man en vrouw spoedig een nest te bouwen. Eind april kunnen er al eieren zijn.
Bruine kiekendieven broeden niet meer alleen in rietkragen maar ook op akkers of in lang gras.
Hun grondnest is groot en slordig. Meestal 3 à 5 eieren, na 9 à 10 weken vliegen de jongen uit.

Kiekendieven zijn de enige stootvogel die in een geheel open gebied kunnen leven en niet afhankelijk zijn van bomen. Ze bewonen bij voorkeur vochtige of moerasachtige gebieden met veel riet. Natte ruigtevegetaties, met daarin enkele struiken die worden gebruikt om een nest te bouwen dat ook bij een verhoogde waterstand droog blijft, en vooral veel riet: dat is wat bruine kiekendieven nodig hebben. In deze gebieden is het vooral belangrijk dat de rust gewaarborgd is; verstoring is voor alle kiekendieven funest. Evenals verscheidene andere vogelsoorten, verzamelen ook Bruine Kiekendieven zich buiten de broedtijd vaak tegen het invallen van de duisternis op bepaalde plaatsen en brengen daar gezamenlijk de nacht door. Op dergelijke slaapplaatsen kunnen dagelijks soms wel tientallen exemplaren worden waargenomen. Meestal liggen deze slaapplaatsen op een rustige plek, ergens in een rietveld.

Ze foerageren tot ver in de omtrek van hun nest en kunnen op veel plaatsen worden gezien. Van de drie soorten broedt en jaagt de bruine kiekendief in de natste, en hoogste vegetaties.
Bruine kiekendieven jagen op kleine vogels en hun kuikens (de ‘kiekens’), maar ook kleine zoogdieren (muizen) worden graag genuttigd. Alle kiekendieven hebben een actieve manier van jagen, waarbij ze laag boven de grond hun jachtgebied afzoeken op een kenmerkende manier, met veel draaien, schommelen, kort bidden, etc. Ze kunnen zo jagen omdat kiekendieven een groot vleugeloppervlakte hebben ten opzichte van hun gewicht. De bruine kiekendief hanteert een rustiger jachtvlucht dan de blauwe en de grauwe. Hij jaagt veel dichter bij het nest dan deze soorten en zoekt zijn jachtgebied ook grondiger af.
De Bruine Kiekendief broedt verspreid over heel Eurazië. In het waddengebied broeden relatief veel Kiekendieven.
Je kunt het hele jaar Kiekendieven zien, maar in de winter trekt het overgrote deel van de Bruine Kiekendieven uit West-Europa weg naar zuidelijker delen van Europa en Noord-Afrika.
In Nederland komen nog ruim 1.200 Bruine kiekendieven voor en ook in de Oostvaardersplassen, waar ik deze foto heb genomen, komen ze voor.

Deze informatie heb ik van internet geplukt, hoofdzakelijk van www.westaanzeedorp.nl

3 comments on “De bruine Kiekendief
  1. Yvonne schreef:

    Mooi verhaal en mooie foto’s!

  2. Ina schreef:

    Interessant verhaal mooie foto’s
    nabij onze camping zijn bruine kiekendieven en dit verhaal helpt me de vogels beter te observeren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *